Number of the records: 1  

Přezkum veřejných zakázek

  1. Krč, Robert Přezkum veřejných zakázek / Robert Krč. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2018. -- (Právní praxe). -- Scope and content: V knize jsou rozebrány postupy pro podání a vyřízení námitek, podání návrhu, případně rozkladu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a to jak z pohledu dodavatele, tak i zadavatele. Monografie se také zabývá podáváním podnětů a přestupky zadavatelů, dále i pravomocemi a průběhem správního řízení před ÚOHS. Výklad doprovází příslušná judikatura Krajského soudu v Brně, Nejvyššího správního soudu, Soudního dvora EU a rozhodnutí ÚOHS k tomuto tématu. -- ISBN : 978-80-7400-694-4 (brožováno). *2Právní praxe0 veřejná zakázka * kontrola restriktivních praktik * správní řízení * správní delikt * soudní přezkum * Česká republika

Number of the records: 1