Number of the records: 1  

Autorské právo v architektuře

  1. Sýkorová , Pavla, 1985- Autorské právo v architektuře / Pavla Sýkorová. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2018. -- (Právní praxe). -- Scope and content: Publikace objasňuje, co se rozumí architektonickým dílem, kdo může být autorem architektonického díla a jaká má autor práva k tomuto dílu. Tématem je také uzavírání licenčních, případně inominátních smluv. Stěžejní část je věnována jak soukromoprávním (vyplývajícím z autorského zákona a občanského zákoníku), tak veřejnoprávním prostředkům ochrany architektonického díla. Text doprovázejí praktické příklady a rozsáhlá judikatura, včetně té zahraniční. -- ISBN : 978-80-7400-705-7 (brožováno). *2Právní praxe0 autorské právo * značka * architektura * Česká republika

Number of the records: 1