Number of the records: 1  

Svobodný přístup k informacím v EU a ve vybraných členských státech

  1. Tetourová, Eva Svobodný přístup k informacím v EU a ve vybraných členských státech / autoři: Eva Tetourová, Petra Milková, Michal Pohl, Radek Píša. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2018. -- (Srovnávací studie ; č. 5.319). -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Na obálce: červenec 2011, aktualizace květen 2018. -- Scope and content: Práce se zabývá problematikou svobodného přístupu k informacím v EU a ve vybraných členských státech EU (Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Švédsko, Spojené království) . Zaměřuje se zejména na otázky přístupu k poskytování informací ve veřejném sektoru, včetně možných omezení a otázky zpoplatnění poskytnutí informace. Milková, Petra. Pohl, Michal. Píša, Radek. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. Parlamentní institut. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 5.3190 právo na informace * členský stát EU

Number of the records: 1