Number of the records: 1  

A crisis of democratic accountability

  1. Stephenson, Randall A crisis of democratic accountability : public libel law and the checking function of the press / Randall Stephenson. -- First published in Great Britain. -- Oxford ; London ; New York ; New Delhi ; Sydney : Hart, 2018. -- Scope and content: Tato publikace řeší koncept veřejného zájmu a obhajobu politických projevů při uplatňování zákonů k problematice hanobení a to zejména z pohledu oprávněnosti demokratické svobody projevu. Autor poukazuje na skutečnost, že legislativa a přístupy soudů a zákonodárných orgánů ve Spojeném království, Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě a ve Spojených státech (pět zemí se zvykovým právem) jsou podteoretizované, neexistují tedy dostatečná kritéria pro stanovení správné formy obhajoby. -- ISBN : 978-1-50992-081-5 (vázáno). pomluva * trestný čin proti osobám * svoboda projevu * tisk * zvykové právo * Spojené království * Austrálie * Nový Zéland * Kanada * Spojené státy

Number of the records: 1