Number of the records: 1  

Mocenská posedlost

  1. Koukolík, František, 1941- Mocenská posedlost / František Koukolík. -- Vydání druhé, přepracované. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. -- Scope and content: Kniha MUDr. Františka Koukolíka v novém vydání, od základu přepracovaná a doplněná bohatou věcnou dokumentací. Fenomén moci od prvního vydání knihy (Karolinum 2011) zdá se posílil a více prorostl mnoha, prakticky všemi oblastmi života populace na planetě Zemi. Nové zpracování problému se opírá o čísla statistik, o interpretaci každodenních událostí ve světě, o výsledky anket a psychologických experimentů, nepomíjí ani autorovu doménu – neurovědu jako zdroj poznání nejniternějších lidských podnětů i úchylek. Metodou pohledu je ovšem vždy kritický rozum. Skrze něj a v širokých souvislostech podává autor obraz světa, který je stále více varující. -- ISBN : 978-80-246-3916-1 (brožováno). politické chování * sociální chování * mezilidské vztahy * vedoucí třída * oligarchie * duševní zdraví * vědy o chování

Number of the records: 1