Number of the records: 1  

Psychopatologie

  1. Miňhová, Jana, 1941- Psychopatologie : pedagogické, právní a sociální aspekty / Jana Miňhová, Vladimíra Lovasová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. -- (Určeno pro budoucí či již stávající učitele, právníky, sociální pracovníky i širší veřejnost.). -- Scope and content: Publikace obsahuje nejen teoretický výčet psychických poruch a chorob, ale též návod na jejich prevenci a na poznání možností při vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. -- ISBN : 978-80-7380-721-4 (brožováno). Lovasová, Vladimíra psychologie * mentální choroba * učebnice

Number of the records: 1