Number of the records: 1  

Úvod do studia občanského práva

  1. Plecitý, Vladimír, 1954- Úvod do studia občanského práva / Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- Scope and content: Přehledná základní studijní pomůcka ke studiu občanského práva, zaměřená na jeho základní instituty. Může být využita i např. ve výuce dalších předmětů zabývajících se rodinným právem či základy obchodního práva. -- ISBN : 978-807552-703-5 (brožováno). Salač, Josef, 1962-. Bajura, Jan, 1982- občanské právo * soukromé právo * rodinné právo * vlastnictví * Česká republika

Number of the records: 1