Number of the records: 1  

Praktický průvodce GDPR

  1. Žůrek, Jiří Praktický průvodce GDPR : včetně úplného znění GDPR / Jiří Žůrek. -- 2. aktualizované vydání. -- Olomouc : ANAG, 2018. -- (Právo). -- Anglicko-české terminologické slovníky. -- Contains also: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). -- Scope and content: Výkladová část tvoří jádro publikace a provází čtenáře v jednotlivých kapitolách všemi aspekty jak Obecného nařízení, tak i některými souvisejícími otázkami, jako je zpracování rodného čísla nebo kopie a čísla občanského průkazu v pracovněprávních vztazích ad. Praktická část publikace obsahuje dvě kapitoly týkající se pravidel šíření obchodních sdělení a provozování kamerových systémů za účinnosti Obecného nařízení. Praktická čás dále obsahuje seznam anglických zkratek a pojmů, které jsou v oblasti zpracování osobních údajů používány. -- ISBN : 978-80-7554-152-9 (brožováno). *2Právo0 ochrana soukromí * osobní údaje * ochrana dat * nařízení Společenství * Evropská unie

Number of the records: 1