Number of the records: 1  

Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943

  1. Dokumenty Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943. (II), Spolupráce československé emigrace na západě s domácím odbojem, její vztah k tzv. protektorátní vládě a germanizační politika okupantů k vydání připravily Libuše Otáhalová a Milada Červinková. -- Vydání I. -- Praha : Academia, : 1966 2017. -- (Acta occupationis Bohemiae & Moraviae). -- Chronologický přehled. -- 2500 výtisků. -- Scope and content: Druhý svazek osvětluje vztahy naší emigrace a domácích činitelů k tzv. protektorátní vládě a vrhá světlo na práci a postoj této vlády, na její poměr k okupantům a na celou řadu událostí za okupace. Začíná 15. březnem 1939, protokolem o jednání A. Hitlera s E. Háchou o zrušení samostatnosti Československé republiky. Následuje řada dopisů, mezi nimi i stížnost E.F. Buriana na cenzurní praxi poslanci E. Nečasovi. Je uvedeno mnoho dalších dopisů historicky významných. Závěrečný dopis E. Beneše ze srpna 1945 Z. Fierlingerovi obsahuje intervenci za generály S. Ingra, M. Neumanna a F. Moravce. -- ISBN : (vázáno). Popelová, Jiřina, 1904-1985. Červinková, Milada 1924-1983. *2Acta occupationis Bohemiae & Moraviae0 exilová vláda * vláda * vládní politika * diplomatické vztahy * emigrace * druhá světová válka * protifašistický odboj * dokument * Protektorát Čechy a Morava * Československo * 30. léta 20. století * 40. léta 20. století

Number of the records: 1