Number of the records: 1  

Historie vyšetřování trestních deliktů u nás

  1. Kroulík, Pavel, 1940- Historie vyšetřování trestních deliktů u nás / Pavel Kroulík. -- Vydání první. -- Týn nad Vltavou : Nová Forma, 2017. -- Scope and content: Populárně naučná publikace adresovaná všem, kteří mají zájem se dozvědět víc o procesu vyšetřování především z hlediska jeho postavení jako instituce zařazené v systému organizace Veřejné bezpečnosti a později Policie ČR v letech 1961 až 2002. Autor zastává názor, že bez vyšetřování není souzení, tedy že kvalifikované a objektivní vyšetření události je nezbytnou podmínkou úspěšného, rychlého a spravedlivého trestního procesu. -- ISBN : 978-80-7453-845-2 (brožováno). trestný čin * trestný čin proti osobám * trestní řízení * soudní dokazování * kriminální policie

Number of the records: 1