Number of the records: 1  

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

  1. Beran, Vlastimil, 1981- Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí / Vlastimil Beran, Lenka Říhová. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., 2017. -- Scope and content: Výzkum odhalil, že žádná ze zainteresovaných veřejných institucí nedisponuje ucelenou databází o jedincích v exekuci. Stěžejním problémem je nedostupnost dat (datové základny) pro jakékoliv analýzy, které by měly podpořit rozhodovací procesy institucí zabývajících se problematikou exekucí. -- ISBN : 978-80-7416-321-0 (brožováno). Říhová, Lenka výkon rozhodnutí * dluh * zadluženost * informační systém * veřejná instituce

Number of the records: 1