Number of the records: 1  

Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie

  1. Jelínek, Jiří, 1955- Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie / Jiří Jelínek a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2017. -- (Teoretik). -- Scope and content: Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Pokoušejí se definovat pojem terorismu a definici následně konfrontují s legislativní úpravou v České republice i ve Slovenské republice. Zaměřují se také na vztah boje proti terorismu a ochrany lidských práv a svobod. Nechybí ani rozbor nové právní úpravy trestného činu financování terorismu či nové slovenské úpravy vazby při spáchání teroristických trestných činů. Věnují se bezpečnostním aspektům boje proti terorismu včetně aktuální evropské regulace, i některým formám terorismu, jako jsou kyberterorismus či terorismus tzv. osamělých vlků. Závěrečná kapitola se věnuje fenoménu zahraničních teroristických bojovníků. -- ISBN : 978-80-7502-256-1 (vázáno). *2Teoretik0 terorismus * trestní právo * kriminologie * boj proti zločinnosti * trestní odpovědnost

Number of the records: 1