Number of the records: 1  

Základy mezinárodního práva veřejného

  1. Ondřej, Jan, 1960- Základy mezinárodního práva veřejného / Jan Ondřej, Josef Mrázek, Oto Kunz. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2018. -- (Beckova skripta). -- Scope and content: Učebnice vykládá základní obecné pojmy mezinárodního práva veřejného a seznamuje čtenáře s jeho jednotlivými odvětvími. V knize lze najít vysvětlení témat jako jsou např. subjekty mezinárodního práva, obyvatelstvo a jednotlivci, definice mezinárodního práva veřejného a jeho prameny, státní území, mezinárodní prostory, mezinárodněprávní ochrana životního prostředí, státní orgány pro mezinárodní styky, mezinárodní orgány a organizace, mezinárodněprávní odpovědnost a donucení, právo mezinárodní bezpečnosti a právo ozbrojených konfliktů a mnohé další. -- ISBN : 978-80-7400-487-2 (brožováno). Mrázek, Josef, 1944-. Kunz, Oto, 1957-. *2Beckova skripta0 mezinárodní právo veřejné

Number of the records: 1