Number of the records: 1  

Ženy ve volbách první Československé republiky (1918-1938)

  1. Drenčková, Lýdia Ženy ve volbách první Československé republiky (1918-1938) : disertační práce / Lýdia Drenčková ; školitel: Jana Burešová. -- Olomouc : Lýdia Drenčková, 2016. -- Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie. -- Staženo z internetu. -- Scope and content: Disertační práce se zabývá otázkou začleňování českých, resp. československých žen do politického života v meziválečném Československu. Prezentuje stanoviska politických stran k otázce přiznání volebního práva ženám i k jejich následné participaci na politickém životě. V této souvislosti podrobně analyzuje a vyhodnocuje volební účast žen v prvních obecních volbách v r. 1919 a v parlamentních volbách v l. 1920, 1925, 1929 a 1935. Rovněž se zabývá nominací žen na volebních listinách politických stran a sdružení a konfrontuje vztah pěti nejsilnějších politických stran k ženám rozborem předvolební agitace těchto stran. Burešová, Jana, 1959-. Univerzita Palackého. Katedra historie. Women in the election of the first Czechoslovak Republic (1918-1938) místní volby * parlamentní volby * kandidát * žena * ženská otázka * volební právo * volební účast * volební kampaň * politická strana * politický život * Československo * období první Československé republiky (1918-1938) * 1. polovina 20. století

Number of the records: 1