Number of the records: 1  

Pracovní analýza a jiné texty

  1. Bondy, Egon, 1930-2007 Pracovní analýza a jiné texty / Egon Bondy ; k vydání připravil Petr Kužel. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2017. -- (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 15). -- Scope and content: Pracovní analýza (1969) představuje jednu z nejrozsáhlejších teoretických prací Egona Bondyho a je vůbec nejrozsáhlejší prací, v níž se Bondy věnuje analýze tehdejšího politického systému. Řadu otázek tematizuje pouze zde a ve svých pozdějších textech pak již vychází přímo ze závěrů tohoto rozboru. To činí Pracovní analýzu mimořádným textem, který umožňuje nahlédnout společně s již vydanými texty vývoj Bondyho politického myšlení v jeho celistvosti. Zároveň je však i mimořádným historickým dokumentem reflektujícím z hlediska širších geopolitických souvislostí politickou situaci v tehdejším Československu. -- ISBN : 978-80-7007-486-2 (vázáno). Kužel, Petr, 1982-. Filozofický ústav (Akademie věd ČR). *2Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 150 politická situace * Československo * politologie * politická levice * marxismus * 60. léta 20. století

Number of the records: 1