Number of the records: 1  

Symbolika kriminálního tetování

  1. Vegrichtová, Barbora, 1978- Symbolika kriminálního tetování / Barbora Vegrichtová. -- 2. aktualizované a doplněné vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. -- Scope and content: Druhé vydání odborné monografie přináší nové poznatky a zjištění z oblasti významové interpretace symboliky kriminálního tetování. Publikace nabízí rozšířený výklad aktuálních symbolů tetování s akcentem na symboliku mezinárodních kriminálních struktur, extremistických hnutí a vybraných delikventních subkultur. Rovněž obsahuje nové autentické fotografie symbolů a podrobnější popis významů, funkcí a souvisejících trendů kriminálního tetování. -- ISBN : 978-80-7380-693-4 (brožováno). kulturní rozdíl * společensko-kulturní skupina * kriminologie * trestná činnost

Number of the records: 1