Number of the records: 1  

Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 2012

  1. Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 2012 / Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) ; překlad Soňa Reimannová ; odborná revize překladu Zbyšek Kordač a Vít Lederer. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- (Komentáře Wolters Kluwer). -- Přeloženo z angličtiny. -- Scope and content: Nakladatelství Wolters Kluwer nyní ve spolupráci s Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) připravuje jedinečnou českou jazykovou verzi původního anglického textu Výběru judikatury týkající se Úmluvy, který vydala Komise v roce 2012 („UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods“). Jeho účelem je jasným, výstižným a objektivním způsobem poskytnout informace důležité z hlediska výkladu Úmluvy. Okomentovaný Výběr soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů může být vodítkem soudců a rozhodců při řešení určitého sporu, ale také pomocným nástrojem právníků či samotných stran při přípravě konkrétní smlouvy. -- ISBN : 978-80-7552-931-2 (vázáno). Reimannová, Soňa. Kordač, Zbyšek. Lederer, Vít. *2Komentáře Wolters Kluwer0 mezinárodní právo * obchodní právo * obchodní smlouva * koupě * mezinárodní úmluva OSN * obchodní vztahy * mezinárodní obchod * interpretace práva

Number of the records: 1