Number of the records: 1  

Náhradní péče o dítě

  1. Trnková, Lucie, 1987- Náhradní péče o dítě / Lucie Trnková. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- (Právo prakticky). -- "Právní stav publikace je ke dni 1.10.2017"--Rub titulní stránky. -- Scope and content: Pojem náhradní péče o dítě v sobě zahrnuje několik samostatných právních institutů, které společně tvoří systém sloužící k ochraně ohrožených dětí, jež nemohou z nejrůznějších příčin vyrůstat ve své vlastní biologicky příbuzné rodině a jimž je třeba zabezpečit péči náhradní. V lepším případě v jejich vlastní širší rodině, v ostatních případech u cizích osob či institucí. -- ISBN : 978-80-7552-864-3 (brožováno). *2Právo prakticky0 dítě * adopce dítěte * hlídání dětí * poručenství * školství * sociální zabezpečení * legislativa sociálního zabezpečení * Česká republika * příručka

Number of the records: 1