Number of the records: 1  

Vzdělávací systémy v zahraničí

  1. Průcha, Jan, 1934- Vzdělávací systémy v zahraničí : encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA / Jan Průcha. -- Vydánín první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- ISBN : 978-80-7552-845-2 (brožováno). školství * školský systém * Evropa * Spojené státy * Kanada * Japonsko

Number of the records: 1