Number of the records: 1  

Směnka v soudním řízení

  1. Chalupa, Radim Směnka v soudním řízení / Radim Chalupa. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2017. -- (Praktik). -- Scope and content: Publikace se zabývá uplatněním směnečného nároku jak v prostém nalézacím řízení, tak i ve směnečném rozkazním řízení. Směnečné rozkazní řízení je podle aktuální právní úpravy velmi striktní, a to zejména vůči žalovanému, který je nucen drtivou část své obrany uplatnit ve velmi krátké lhůtě, v precizní formě a s kvalifikovaným obsahem. Dále se zabývá problematikou koncentrace směnečného rozkazního řízení v rovině precizní analýzy jejích projevů a důsledků pro práva a povinnosti účastníků řízení. Mimo autorovu pozornost nezůstane ani ústavněprávní rovina směnečného rozkazního řízení. Publikace rovněž obsahuje rozsáhlé pojednání o problematice důkazního břemena v řízení o zaplacení směnečného nároku a obsahuje i rozsáhlou polemiku se současnou rozhodovací praxí soudů. -- ISBN : 978-80-7502-254-7 (brožováno). *2Praktik0 Česká republika * občanskoprávní řízení * převoditelný cenný papír * směnečné právo * šek * legislativa

Number of the records: 1