Number of the records: 1  

Public policy

  1. Potůček, Martin, 1948- Public policy : a comprehensive introduction / Martin Potůček et al. -- First English edition. -- Prague : Karolinum Press, 2017. -- Z češtiny přeložili Martin Potůček a Jan Morávek. -- Scope and content: Publikace je určena především zahraničním studentům veřejné politiky. První část je teoretická, Druhá část je věnována případovým studiím z oblasti reforem důchodového systému. Tyto případové studie jsou vhodně provázány s předchozí teoretickou částí a jsou tak pro čtenáře snadněji pochopitelné, právě tak jako možnosti uplatnění různých teorií ve výzkumné praxi. -- ISBN : 978-80-246-3556-9 (brožováno). Morávek, Jan veřejná správa * veřejná služba * služba ve veřejném zájmu * případová studie * učebnice * důchodové pojištění

Number of the records: 1