Number of the records: 1  

Temná strana národních států

  1. Ther, Philipp, 1967- Temná strana národních států : etnické čistky v moderní Evropě / Philipp Ther ; přeložila Zuzana Schwarzová. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2017. -- (Historické myšlení ; svazek 71). -- Přeloženo z němčiny. -- Scope and content: Autor se věnuje etnickým čistkám a vyhnáním v Evropě ve 20. století. Stranou přitom ponechává problematiku holocaustu, která podle jeho názoru představuje zcela specifický a svébytný způsob rasově zdůvodňovaných čistek. Srovnávacím způsobem analyzuje vyhánění a etnické čistky před první světovou válkou, resp. těsně po ní, meziválečný status quo, v němž byla vedena napříč evropskými státy debata o ochraně národnostních menšin. Velkou kapitolu představují návrh na řešení národnostních otázek na konci druhé světové války, resp. vyhnání Němců z Polska a Československa. Stranou však neponechává ani vyhánění a transfery obyvatelstva v Sovětském svazu po celé období jeho existence. Své zkoumání problému pak dovádí až do konce 20. věku v souvislosti s válkami v bývalé Jugoslávii, přičemž nalézá velké paralely mezi těmito etnickými čistkami a etnickými čistkami na Balkáně v první polovině 20. století. -- ISBN : 978-80-257-2133-9. Schwarzová, Zuzana. [Dunkle Seite der Nationalstaaten. Česky]. *2Historické myšlení ; svazek 713 etnická skupina * etnické čistky * přesun obyvatelstva * ochrana menšin * rasová diskriminace * Evropa * 20. století

Number of the records: 1