Number of the records: 1  

Daně z příjmů

  1. Daně Daně z příjmů : zákon o daních z příjmů : vyhlášky, pokyny a sdělení MF a GFŘ : přehled smluv o zamezení dvojího zdanění ; Evidence tržeb : zákon o EET ve znění nálezu Ústavního soudu : redakční uzávěrka 1.1.2018. -- Ostrava : Sagit, [2018]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1239). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále pokyn GFŘ k jednotnému uplatňování zákona o daních z příjmů a další pokyny a sdělení vydané Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně. -- ISBN : 978-80-7488-272-2 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 12390 daň z příjmů * Česká republika * dvojí zdanění * mezinárodní dohoda * elektronická správa dokumentů * příjem - platba * zákon

Number of the records: 1