Number of the records: 1  

Občanský sektor v ohrožení?

  1. Frič, Pavol, 1956- Občanský sektor v ohrožení? / Pavol Frič (editor) ; další autoři: Tamara Katuščák, Pavel Mička, Vít Skála. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- (Studijní texty ; 68. svazek). -- Scope and content: Publikace se soustřeďuje na analýzu modernizačních procesů v občanském sektoru. Autory zajímá profesionalizace občanských organizací a individualizace občanské participace, které se prolínají se strategickými procesy evropeizace a budování participační demokracie. Hledají odpovědi na otázku, co se vlastně pod vlivem uvedených modernizačních procesů v jednotlivých segmentech občanského sektoru aktuálně děje. Zjišťují, že s rostoucí profesionalizací a úpadkem členství v občanských organizacích klesá jejich demokratický potenciál. Růst profesionalizace a pokles členů občanských organizací je na druhé straně doprovázen nástupem občanského „aktivismu na volné noze“. Jde o tzv. individualizované formy aktivismu, které se už tak pevně nevážou na členství v občanských organizacích a nemají stabilní organizační zázemí. -- ISBN : 978-80-7419-243-2 (brožováno). Katuščák, Tamara, 1982-. Mička, Pavel, 1976-. Skála, Vít. *2Studijní texty (Sociologické nakladatelství) ; 68. svazek0 občanská společnost * Česká republika * 21. století * nezisková organizace * nevýdělečný sektor * sociologie * monografie

Number of the records: 1