Number of the records: 1  

Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem

  1. Müllerová, Libuše, 1945- Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem / Libuše Müllerová, Vladimír Králíček. -- 3. vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- Scope and content: Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem. Z toho důvodu je důležité, aby vedoucí pracovníci měli představu o tom, co je podstatou auditu, jaké podklady bude po nich auditor požadovat a proč některé procedury auditoři dělají. Cílem publikace je vysvětlit, jak proces auditu probíhá, co je jeho smyslem, jaká je odpovědnost auditora na jedné straně a odpovědnost společnosti na straně druhé. Od druhého vydání této publikace došlo v Evropské unii a následně i v České republice k řadě legislativních změn týkajících se auditu a auditorů. Naposledy to byla např. významná novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, účinná od září 2016 anebo změny v mezinárodních auditorských standardech a v etickém kodexu. Třetí, přepracované a rozšířené vydání této knihy uvedené změny obsahuje. -- ISBN : 978-80-7552-768-4 (brožováno). Králíček, Vladimír, 1952-. Auditing pro manažery audit * manažerské účetnictví * účetní uzávěrka

Number of the records: 1