Number of the records: 1  

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  1. Jelínek, Jiří, 1955- Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže : zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv. -- 7. aktualizované vydání podle stavu k 1.10.2017. -- Praha : Leges, 2017. -- (Glosátor). -- V tiráži uvedeno: Vydání sedmé. -- Contains also: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník -- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) -- Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže -- Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim -- Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). -- ISBN : 978-80-7502-230-1 (vázáno). Trestní zákoník a trestní řád. *2Glosátor0 trestní zákoník * trestní řízení * trestní právo * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika

Number of the records: 1