Number of the records: 1  

Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků

  1. Kysela, Jan, 1974- Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků / Jan Kysela, Michal Urban (eds.) a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2017. -- (Teoretik). -- Scope and content: Právníci již v dávné minulosti čerpali podněty pro svou činnost nejen z práva samotného či jiných věd (ať již – dle dnešního chápání – věd přírodních, humanitních či společenských), ale také z literatury nebo obecně umění. Znalost kultury v užším slova smyslu představovala součást právní profese a přispívala ke spojení právních znalostí se znalostmi pramenícími z univerzálního, nebo spíše univerzitního pojetí právnického vzdělávání. Součástí obecné vzdělanosti, která právníky provázela, byla i znalost umění a orientace v klasických dílech. Publikace představuje velmi zajímavý text, reprezentující pohled pražské právnické fakulty na hnutí Právo a umění, resp. Právo a literatura. -- ISBN : 978-80-7502-220-2 (brožováno). Urban, Michal, 1980-. *2Teoretik0 právní věda * literatura * film