Number of the records: 1  

Mezinárodní podnikání

  1. Meixnerová, Lucie Mezinárodní podnikání : vybrané strategické, manažerské a finanční aspekty. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2017. -- (Beckova edice ekonomie). -- Scope and content: Kniha přináší komplexní pohled na mezinárodní podnikatelské aktivity českých podniků. Jejím cílem je ukázat, jaký vliv má rozhodnutí podniku vstoupit na mezinárodní trh na jeho strategii, management a finanční řízení. V případě strategického řízení se nejedná pouze o volbu konkrétní mezinárodní strategie, ale rozhodnutí o internacionalizaci má významný vliv na celkovou strategii podniku, a to od úrovně korporátní až po funkcionální. Manažerské aspekty mezinárodního působení se dotýkají především problematiky načasování internacionalizace podnikatelských aktivit, volby rozsahu geografického působení podniku a metody vstupu na mezinárodní trhy. Důležité je rovněž organizační a personální zajištění mezinárodních podnikatelských aktivit. Pokud jde o finanční řízení, nejčastější problémy podniků, které vznikají při jejich vstupu na mezinárodní trhy, se vyskytují zejména při rozhodování a plánování. Důležitou roli hraje také dostupnost finančních zdrojů a investičních příležitostí, vliv domácích a zahraničních společností a v neposlední řadě rovněž hospodářská činnost podniku, obor podnikání. -- ISBN : 978-80-7400-654-8 (brožováno). Zapletalová, Šárka, 1974-. Stefanovová, Zuzana, 1964-. *2Beckova edice ekonomie0 podnikavost * předmět podnikání * nadnárodní společnost * vedení společnosti * průmyslové plánování * rozvojová politika * finanční řízení * správa podniku * Česká republika * monografie

Number of the records: 1