Number of the records: 1  

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

  1. Špička, Jindřich, 1981- Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin / Jindřich Špička. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2017. -- (C. H. Beck pro praxi). -- Scope and content: Přehled metod a vysvětlení silných a slabých stránek jejich použití jsou v textu objasněny vazby finanční analýzy na strategickou analýzu a strategické řízení podniku. Větší měrou se kniha soustředí na metody mezipodnikového srovnání, benchmarking a stanovení doporučených hodnot pro jednotlivé sektory hospodářství. Na hodnocení finanční situace organizace je přitom pohlíženo jiným způsobem, a to z hlediska zájmových skupin (stakeholders). Na základě svých praktických zkušeností autor vysvětluje, kde se ve finanční analýze dělají nejčastější chyby, a představuje základní principy finančně analytického myšlení. -- ISBN : 978-80-7400-664-7 (brožováno). *2C. H. Beck pro praxi0 finanční analýza * organizace * zájmová skupina * Česká republika * publikace

Number of the records: 1