Number of the records: 1  

Pracovněprávní předpisy

  1. Pracovněprávní Pracovněprávní předpisy : pracovní doba a dovolená : odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání : náhrada za ztrátu na výdělku pojištění odpovědnosti zaměstnavatele : zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti a všechny prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 9.10.2017. -- Ostrava : Sagit, [2017]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1221). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost, inspekce práce. Od minulého vydání byl především několikrát změněn zákon o zaměstnanosti; v publikaci je obsažena a odlišena i jeho novela, která nabývá účinnosti od ledna 2018 (29 změn a doplnění). Dále byl změněn zákon o inspekci práce a některé další předpisy. -- ISBN : 978-80-7488-253-1 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 12210 pracovní právo * pracovní úraz * pracovní vztahy * nemoc z povolání * politika zaměstnanosti * zákon * Česká republika

Number of the records: 1