Number of the records: 1  

Kolektivizace venkova v Horním Polabí

  1. Urban, Jiří, 1981- Kolektivizace venkova v Horním Polabí : od fenoménů k aktérům a jejich motivacím / Jiří Urban. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Ústav pro studium totalitních režimů, , 2016. -- Terminologický slovník. -- Scope and content: Autor zpracovává téma kolektivizace v regionálním rozměru horního Polabí, v prostoru mezi Hradcem Králové a Krkonošemi. Nahlíží jej z mikrohistorické perspektivy – zajímá se především o aktéry a jejich motivace. Zkoumá, jak byla myšlenka kolektivního obdělávání půdy v letech 1945–1953 ve společnosti přijímána, jaké reakce kolektivizační úsilí vyvolávalo, jaké pohnutky a okolnosti za těmito reakcemi stály a jaké sociální souvislosti, vztahy a vzorce chování se skrývaly za konkrétním jednáním aktérů. V hlavních třech oddílech knížky sleduje fenomény odporu, dobrovolnosti a spolupráce při prosazování kolektivního hospodaření. -- ISBN : 978-80-246-3615-3 (Karolinum ; brožováno). -- 978-80-87912-57-7 (Ústav pro studium totalitních režimů ; brožováno). Československo * 1. polovina 20. století * venkovský region * venkovská aglomerace * kolektivní hospodářství * kolektivismus * politická ideologie * komunismus * zemědělské družstvo * represe

Number of the records: 1