Number of the records: 1  

Kazachstán a Střední Asie: nové výzvy a perspektivy

  1. Melnikovová, Lea Kazachstán a Střední Asie: nové výzvy a perspektivy / Lea Melnikovová, Jaroslav Fingerland. -- 1. vydání. -- Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2016. -- 150 výtisků. -- Scope and content: Kniha se věnuje ekonomickým otázkám zemí Centrální Asie: Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Po historickém přehledu, který se týká jak vývoje jednotlivých státních útvarů a etnik, tak vývoje v dobách ruské a sovětské nadvlády, je uveden stručný ekonomický přehled jednotlivých států. Stěžejní část knihy se zaměřuje na specifické rysy a problémy regionu. Mezi ně patří problematika exportních zdrojů, a to zejména energetických, dopravy a tranzitních koridorů, otázky spojené s využíváním vody a půdy, zájmy velmocí a dalších významných hráčů v regionu a v neposlední řadě je pozornost věnována integračním snahám zemí Centrální Asie. Základní otázka, kterou si autoři kladli, se týká příležitostí, které země mají s ohledem na současné podmínky. -- ISBN : 978-80--87956-49-6 (brožováno). Fingerland, Jaroslav, 1945- Střední Asie * Kazachstán * Kyrgyzstán * Uzbekistán * Tádžikistán * Turkmenistán * hospodářská situace * přírodní zdroje * zdroje energie * hospodářské vztahy * hospodářský rozvoj

Number of the records: 1