Number of the records: 1  

Vývoj a stav etického vzdělávání a teologickoetická reiterace lidských práv

  1. Milfait, René, 1966- Vývoj a stav etického vzdělávání a teologickoetická reiterace lidských práv : příspěvek k etickému a lidskoprávnímu vzdělávání a k interkulturnímu porozumění hodnotám / René Milfait, Zuzana Svobodová. -- Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017. -- (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 1/2017). -- 250 výtisků. -- Scope and content: Monografie popisuje vývoj a stav vzdělávání v etice v České republice v komparaci se Spolkovou republikou Německo a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska. Zabývá se teologickoetickou reiterací lidských práv lidskou důstojností apod. Věnuje se modifikované teorii uznání v horizontu důstojnosti na základě stvoření a ospravedlnění, právem na život, etickým a lidskoprávním principům, ale i právu na práci, svobodnou volbu zaměstnání, spravedlivým a uspokojivým pracovním podmínkám a vzdělávání v oblasti lidských práv. -- ISBN : 978-80-88018-11-7 (brožováno). Svobodová, Zuzana. *2Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 1/20170 etika * vzdělávání * profesní příprava * vzdělávání cizinců * lidská práva * křesťanství * Česká republika * Německo * Spojené království

Number of the records: 1