Number of the records: 1  

Základní práva

  1. Molek, Pavel, 1980- Základní práva. Svazek první, Důstojnost / Pavel Molek. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- (Lidská práva). -- Scope and content: Kniha Základní práva/svazek první navazuje na knihy autora Právo na spravedlivý proces a Politická práva. Základní práva jsou natolik rozsáhlým tématem, že jim autor věnuje dva svazky. V prvním svazku Důstojnost rozebírá právo na život (kapitola 2), zákaz mučení a nelidského a ponižujícího zacházení či trestu (kapitola 3) a ochranu soukromí a rodinného života (kapitola 4), tedy práva, jež vyvolávají též řadu kontroverzních otázek souvisejících se začátkem a ukončením života, euthanasií či střetem s bojem proti terorismu. V dalším svazku s podtitulem Svoboda budou rozebrána zbývající základní práva. -- ISBN : 978-80-7552-167-5 (brožováno). *2Lidská práva0 práva jednotlivce * lidská práva

Number of the records: 1