Number of the records: 1  

Neoproduktivismus jako nové teoreticko-metodologické paradigma politiky rozvoje venkova EU

  1. Pělucha, Martin, 1980- Neoproduktivismus jako nové teoreticko-metodologické paradigma politiky rozvoje venkova EU / Martin Pělucha, Viktor Květoň. -- Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. -- (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 4/2016). -- 250 výtisků. -- Scope and content: Venkovské oblasti jsou v posledních dvou dekádách významně ovlivňovány celou řadou různých faktorů spojených s restrukturalizací ekonomiky (posilování služeb), globalizací a rozvojem informačních a komunikačních technologií. Vedle těchto trendů se postupně etablovala rurální studia, jejichž východiska se stala základem pro formulaci samostatné politiky rozvoje venkova. Její vznik však v rámci SZP EU předznamenalo důraz na zemědělské pojetí rozvoje venkova. V této studii je představena kritická reflexe teoretických východisek, stavu a pojetí politiky rozvoje venkova, včetně rozboru souvislostí normativního konceptu územní soudržnosti. -- ISBN : 978-80-88018-09-4 (brožováno). Květoň, Viktor, 1983-. *2Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 4/20160 rozvoj venkova * regionální politika * společná zemědělská politika * zemědělská výroba * výzkum * venkovský region

Number of the records: 1