Number of the records: 1  

Business etiketa nejen pro manažery

  1. Brodský, Jan Business etiketa nejen pro manažery / Jan Brodský. -- Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. : European Business School SE, 2016. -- (Právo a management). -- Scope and content: Brožura uvádí základní pravidla etikety a společenského protokolu, při jejichž dodržování bude vyloučena možnost neuspět z důvodu nedodržení společenské role nebo narušení vztahů z důvodu nezdvořilosti. -- ISBN : 978-80-87974-09-4 (brožováno). *2Právo a management0 společenský status * společenská norma * společenská role * řídící pracovník * Česká republika * publikace

Number of the records: 1