Number of the records: 1  

Pojmové znaky civilního procesu

  1. Zahradníková, Radka Pojmové znaky civilního procesu / Radka Zahradníková. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. -- (Monografie). -- Scope and content: Cílem monografie je provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci sporného civilního řízení. Zkoumání těchto pojmových znaků nabývá na významu v souvislosti s rekodifikací civilního práva procesního, která již proběhla na Slovensku, avšak v ČR její příprava teprve probíhá. Pohledem získaných poznatků je popsána současná legislativní úprava a soudní praxe. -- ISBN : 978-80-7380-538-8 (brožováno). *2Monografie0 občanskoprávní řízení * Česká republika * učebnice

Number of the records: 1