Number of the records: 1  

Druhá republika: 167 obyčejných dnů

  1. Jirák, Jan, 1958- Druhá republika: 167 obyčejných dnů : politické a mediální klima a jeho reflexe / Jan Jirák, Petr Bednařík, Barbara Köpplová a kol. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- Scope and content: Kniha se snaží přiblížit období mezi podepsáním mnichovské dohody v září 1938 a obsazením zbytku českých zemí a Moravy německými okupačními silami z hlediska praktických, každodenních problémů, které se v tomto období projevovaly a které bylo třeba řešit – od organizačních důsledků vyhnání českojazyčného obyvatelstva ze sudetského území přes vyrovnávání se s projevy nesnášenlivosti, antisemitismu a xenofobie, které v české společnosti zesílily, až po proměny postavení německojazyčného regionálního tisku. -- ISBN : 978-80-246-3586-6 (brožováno). Bednařík, Petr, 1973-. Köpplová, Barbara, 1943- Československo * období druhé Československé republiky (1. 10. 1938 - 14. 3. 1939) * sdělovací prostředky * politická situace * kultura * rozhlasové vysílání * filmový průmysl * tisk * národnostní menšina

Number of the records: 1