Number of the records: 1  

Vlivní muži pražských předměstí

  1. Vobořil, Jan, 1980- Vlivní muži pražských předměstí : komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914 / Jan Vobořil. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. -- (Fontes ; 19. svazek). -- Scope and content: Kniha porovnává komunální elity dvou pražských předměstských obcí, Karlína a Libně, v letech 1861-1914. Právě toto období přineslo prudký růst pražské aglomerace spojený s řadou zásadních změn. Důležitou roli v těchto změnách hrála komunální politika reprezentovaná zejména městskými či obecními samosprávami jednotlivých obcí aglomerace. Karlín i Libeň v této době patřily k překotně rostoucím průmyslovým předměstím s významným zastoupením velkých akciových strojíren. Karlín navíc plnil i funkci obchodního a finančního centra. Práce analyzuje specifika obou obcí, jejich vývoj ve sledovaných letech po stránce urbanistické i demografické, konstrukci komunální elity na úrovni obecní samosprávy, volební boj a etapy vývoje komunální politiky, ale i vliv dalších hráčů bez formalizované moci. -- ISBN : 978-80-7308-676-3 (brožováno). *2Fontes ; 19. svazek0 místní orgány státní správy * místní zastupitelstvo * regionální politika * finance místních úřadů * Hlavní město Praha * předměstí * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století

Number of the records: 1