Number of the records: 1  

Správní řízení v praxi škol a školských zařízeních

  1. Puškinová, Monika, 1969- Správní řízení v praxi škol a školských zařízeních / Monika Puškinová, Filip Rigel. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- (Řízení školy). -- Scope and content: Autoři rozebírají jednotlivé činnosti správního orgánu a vysvětlují je na konkrétních příkladech. Důraz je kladen na vyčlenění specifických momentů průběhu správního řízení v jednotlivých druzích škol a školských zařízení. Druhá část publikace obsahuje příklady typických meritorních rozhodnutí jednotlivých druhů škol a školských zařízení. Připojené podrobné a praktické poznámky přispívají k náležité aplikaci příkladů, jak rozhodovat v konkrétních situacích jednotlivých škol a školských zařízení. -- ISBN : 978-80-7552-121-7 (brožováno). Rigel, Filip, 1981-. *2Řízení školy (Wolters Kluwer)0 školství * správní právo * správní řízení * struktura státní správy * Česká republika * příručka

Number of the records: 1