Number of the records: 1  

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

  1. Krč, Robert Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek : praktická příručka nejen pro dodavatele / Robert Krč, Petr Dovolil. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2017. -- (Praktik). -- ISBN : 978-80-7502-182-3 (brožováno). Dovolil, Petr. *2Praktik veřejná zakázka * Česká republika

Number of the records: 1