Number of the records: 1  

Zákon o spotřebitelském úvěru

  1. Slanina, Jan, 1978- Zákon o spotřebitelském úvěru : komentář / Jan Slanina, Luboš Jemelka, Pavel Vetešník, Lucie Wachtlová, Jan Flídr. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2017. -- (Beckova edice komentované zákony). -- Contains also: Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. ze dne 14. července 2016. -- Scope and content: Komentář odhaluje rozsáhlé změny v právní úpravě, které zavádí nová právní úprava. Striktní právní úprava se nyní vztahuje i na hypoteční úvěry poskytované spotřebitelům a řadu dalších kategorií z působnosti dřívějšího zákona o spotřebitelských úvěrech vyňatých. Současně došlo ke změnám právní úpravy samotné. Podstatná část komentovaného zákona zavádí zcela nové požadavky na důvěryhodnost a odbornost poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů, kterými je podmíněno jejich licencování. V následujících dvou letech tak budou všichni pracovníci poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelské úvěry projít odbornými zkouškami, které zákon nařizuje. Autorský tým využívá zkušenosti z činnosti České národní banky, z advokacie a zejména praktické zkušenosti s posuzováním úvěruschopnosti, tvorbou reklamy a smluvní dokumentace z činnosti poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. -- ISBN : 978-80-7400-645-6 (vázáno). Jemelka, Luboš, 1979-. Vetešník, Pavel, 1972-. Wachtlová, Lucie. Flídr, Jan, 1989-. SpotřÚ - komentář. *2Beckova edice komentované zákony3 spotřební úvěr * ochrana spotřebitele * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Number of the records: 1