Number of the records: 1  

Střípky mozaiky

  1. Střípky Střípky mozaiky : každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie / Miroslav Vaněk a Přemysl Houda (eds.). -- První vydání. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016. -- Scope and content: Studie mozaiky jsou jednotlivými kamínky, které spolu tvoří rám „velkým dějinám“. Neodmítají ani nezpochybňují mainstreamový narativ „velké historie“ o padesátých, šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých či devadesátých letech. Nestaví se k němu zády, často jsou s ním naopak zcela kompatibilní. Zajímají se o společenství a vyjevují situace, které stojí vesměs stranou zájmu profesionálních historiků – pro jejich marginalitu; řada zde předložených textů však ukazuje, že jde o „marginalitu“ pouze zdánlivou. Publikované původní studie jsou vybrané a následně přepracované diplomové práce obhájené v minulých letech na Pracovišti Orální historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií UK. -- ISBN : 978-80-87398-97-5 (brožováno). Vaněk, Miroslav, 1961-. Houda, Přemysl, 1981-. Střípky mozaiky: každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie společenský život * kultura * společenská změna * soudobá historie * období normalizace v Československu * Česká republika * 21. století

Number of the records: 1