Number of the records: 1  

"Vynikající hospodářský a národní čin"

  1. Okurka, Tomáš, 1977- "Vynikající hospodářský a národní čin" : průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891-1914 : aktéři a jejich motivace / Tomáš Okurka. -- Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Praha : Scriptorium, 2016. -- (Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae. Studia historica ; 17). -- Scope and content: Kniha nejprve vymezuje čtyři skupiny aktérů průmyslových a všeobecných výstav v Čechách před první světovou válkou: pořadatele a podporovatele; vystavovatele; veřejnost; „dodavatele“. Zkoumá přitom především institucionální základnu (spolky, obchodní a živnostenské komory, orgány obecní a zemské samosprávy, státní úřady atd.) a socioprofesní složení. Následně jsou důkladně analyzovány nejdůležitější motivy a cíle, které tyto aktéry vedly k účasti na výstavách: podpora průmyslu, řemesel a obchodu a ekonomický profit, poučení a zábava, přínos městu a prezentace komunální politiky, nacionální motivy a zemský patriotismus a v neposlední řadě společenská prestiž. V závěru se práce zabývá otázkou, do jaké míry výstavy plnily funkci komunikačního média jednak mezi jednotlivými socioprofesními skupinami a jednak napříč národnostní hranicí. -- ISBN : 978-80-7561-010-2 (Univerzita J.E. Purkyně ; vázáno). -- 978-80-88013-23-5 (Scriptorium ; vázáno). *2Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae. Studia historica ; 170 průmyslová ekonomika * průmyslová politika * regionální hospodářství * kulturní akce * Čechy (země) * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století

Number of the records: 1