Number of the records: 1  

Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století

  1. Janišová, Jana, 1978- Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století / Jana Janišová, Dalibor Janiš. -- Vydání první. -- Praha : Scriptorium, 2016. -- Na titulní stránce chybně uvedeno místo vydání Praha, správně je: Dolní Břežany. -- 300 výtisků. -- Publikace navazuje na publikaci Zřízení zemské markrabství moravského z roku 1604. -- ISBN : 978-80-88013-37-2 (vázáno). Janiš, Dalibor, 1973- prameny práva * zákonodárná moc * historie práva * veřejné právo * zákoník * Morava (region) * 16. století * 17. století

Number of the records: 1