Number of the records: 1  

Cleansing the Czechoslovak borderlands

  1. Glassheim, Eagle, 1970- Cleansing the Czechoslovak borderlands : migration, environment, and health in the former Sudetenland / Eagle Glassheim. -- Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2016. -- (Pitt series in Russian and East European studies). -- Scope and content: "In this innovative study of the aftermath of ethnic cleansing, Eagle Glassheim examines the transformation of Czechoslovakia’s Sudetenland from the end of the Second World War, through the Cold War, and into the twenty-first century."--Google Books. -- ISBN : 978-0-822964261 (brožováno). *2Pitt series in Russian and East European studies0 Sudety * migrace * přesun obyvatelstva * pohraniční oblast * společensko-hospodářské poměry * znečišťování životního prostředí * zdraví veřejnosti * Československo * Německo * dvoustranné vztahy * 2. polovina 20. století

Number of the records: 1