Number of the records: 1  

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

  1. Hrnčiříková, Miluše, 1980- Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů / Miluše Hrnčiříková, Lucia Valentová. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2016. -- (Teoretik). -- Scope and content: Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se projevuje nejen v právní praxi, ale i v pozitivním právu. Regulace mimosoudních způsobů řešení přeshraničních sporů ovlivňuje samotný postup při řešení těchto sporů, pravomoci rozhodců či mediátorů a konečně i národní procesní právo. -- ISBN : 978-80-7502-142-7 (brožováno). Valentová , Lucia, 1988-. *2Teoretik mezinárodní spor * mezinárodní arbitráž * rozhodčí řízení * řešení sporů * soudní systém

Number of the records: 1