Number of the records: 1  

České účetní standardy

  1. České České účetní standardy : podnikatelé, nevýdělečné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní fondy : redakční uzávěrka 9.1.2017. -- Ostrava : Sagit, [2017]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1177). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady. Od ledna 2017 se změnily standardy pro všechny typy účetních jednotek. -- ISBN : 978-80-7488-209-8 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 11770 účetní systém * účetnictví * manažerské účetnictví * Česká republika * legislativa

Number of the records: 1