Number of the records: 1  

Cizinci v České republice 2016

  1. Cizinci Cizinci v České republice 2016 = Foreigners in the Czech Republic 2016 / zpracoval, prepared by: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí /Labour Market and Equal Opportunities Statistics Department. -- Praha : Český statistický úřad, [2016]. -- ©2016. -- (Lidé a společnost). -- Souběžný anglický text. -- Kód publikace: 290027-15. -- ISBN : 978-80-250-2725-7 (brožováno). Český statistický úřad. Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. *2Lidé a společnost0 cizí státní občan * azylové právo * migrační politika * povolení k pobytu * pracovní povolení * vzdělávání cizinců * trestná činnost * zdravotní péče * nelegální migrace * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Number of the records: 1