Number of the records: 1  

Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie

  1. Pikna, Bohumil, 1947- Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie / Bohumil Pikna. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. -- Chronologický přehled. -- Scope and content: Kromě základních otázek teorie evropského práva a procesních pravidel či výkladu problematiky orgánů a institucí Evropské unie, se učebnice hlavně zabývá problematikou vnitřní bezpečnosti Unie v návaznosti na oblast prostor svobody, bezpečnosti a práva. I když je hlavní přístup ke zpracování publikace právní, je současně reflektován požadavek, aby text vyhovoval rovněž potřebám výuky na vysokých školách politologického či obdobného zaměření. Učebnice obsahuje zapracovaný aktuální vývoj v dané oblasti především nové předpisy a dokumenty včetně společné azylové a přistěhovalecké politiky Unie nebo nových koncepčních dokumentů pro danou oblast na období let 2015–2020: Strategické směry 2020 a Evropský program pro bezpečnost. -- ISBN : 978-80-7380-611-8 (brožováno). veřejná bezpečnost * evropská bezpečnost * právo Evropské unie * evropská spolupráce * spolupráce v oblasti justice * spolupráce ve vnitrostátních záležitostech * Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Number of the records: 1